Sleva 50% na příspěvek rodičů

Strategická rada PRIGO mimořádně rozhodla o stipendiu pro všechny děti Mateřské školy PRIGO v Ostravě, jejichž rodiče podají přihlášku k docházce do konce ledna 2021. Stipendium bude poskytnuto po celou dobu docházky do naší  mateřské školy, a to ve výši 50%. Toto stipendium se vztahuje na všechny části příspěvku, tedy na školné, stravné, kroužky, akce a aktivity. Rodiče budou nově hradit pouze souhrnnou částku 4990 Kč/měsíc a žádné další poplatky již nebudou vyžadovány. Standardní výše celkového příspěvku je 9990 Kč/měsíc.

Více naleznete zde.