O nás

Mezinárodní anglicko-česká mateřská škola

Tučňákova školka je soukromá školka akreditovaná u Ministerstva školství a zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. V roce 2013 byly procesy a výuka v naší školce úspěšně evaluovány Českou školní inspekcí.

SONY DSCTučňákovu školku najdete v útulných a příjemných prostorách v Českém Těšíně na Slovenské ulici. Přijďte se k nám podívat, rádi přivítáme Vás i Vaše děti. Prostory školky jsou krásné, světlé a prostorné. Celková kapacita školky je 15 dětí a přijímáme děti ve věkovém rozmezí od 2 do 6 let. Jako rodiče jste ve školce vítáni kdykoliv během dne, můžete sledovat své dítě při hře i učení nebo se s námi také zapojit do veškerých aktivit.

Tučňákova školka je pro Vás otevřena celoročně, pondělí – pátek, 7.30 – 17.00 hod.

Klademe důraz na rozvoj dítěte, jeho spokojenost a posilování hodnot, jako je láska a rodina. Respektujeme výchovné styly rodičů. V útulném prostředí na malé tučňáčky čekají hry, zábava, zdravý rozvoj a vzdělávání. S rodilými mluvčími si navíc přirozenou cestou osvojí anglický jazyk. Vaše dítě se bude do školky těšit. Jsme první mezinárodní školka v České republice, která navázala spolupráci s mateřskou školou na Novém Zélandu. Vybíráme z jejich osnov a vzdělávacích programů inspirativní podněty, které v českém předškolním vzdělávacím systému scházejí, a přitom malé tučňáčky zaručeně baví. V neposlední řadě můžeme díky tomuto partnerství zaručit vysokou úroveň výuky angličtiny, neboť děti přicházejí do styku s rodilými mluvčími.

Tučňákova školka má ráda děti. Ke všem přistupujeme s láskou, individuálně a citlivě se přizpůsobujeme jejich vyspělosti a dovednostem. Výukové prostředí a program splňují veškeré potřeby dítěte, podporují jeho zdravý vývoj z hlediska fyzického, emocionálního, intelektuálního a sociálního. Respektujeme rodiče a jejich výchovné styly. Stejně tak oslavujeme dětství a respektujeme dítě jako jedinečnou osobnost. Vedeme děti k vytváření přirozené autority, sebevědomí a pozitivní auto-evaluace, ale také k respektování jiných kultur či rozdílných přístupů k životu. Při všech aktivitách se snažíme, aby se děti naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Posilujeme tělesnou zdatnost a obratnost. OLYMPUS DIGITAL CAMERAVštěpujeme dětem důležitost péče o své zdraví. Pěstujeme kladný vztah k životnímu prostředí zařazováním aktivit, které pomáhají získat základní znalosti o přírodě a péči o ni. Vedeme děti k všestrannému rozvoji po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad soužití ve společnosti. Děti jsou jedna velká radost. Je nutné, abychom jim naslouchali, milovali je, a zároveň jim ukázali správnou cestu do života přirozeným a nenásilným způsobem! Učení (i těch složitějších věcí) může zastat hra a zábava.

Tučňákův den je dostatečně pestrý a inspirativní. Sestavili jsme program s důrazem na všestranný rozvoj, které je veden především zábavnou formou her, tvořivosti a svobodného projevu dětí. Děti se naučí základním dovednostem jako je obstát mezi ostatními, jak vstoupit do hry, jak se uplatnit a prosadit, jak navázat nebo odmítnout kontakt, jak sdělit svá přání nebo souhlas, jak někomu pomoci, jak se jednou podřídit a podruhé vést, jak se přizpůsobit a ovládnout, kultivovat agresi, poznávat druhé, hodnotit své projevy a nacházet svou identitu.

U nás děti navštěvují smíšené třídy, nerozdělujeme je podle věku (rozdělujeme je do menších pracovních skupinek). Vycházíme z dřívější přirozenosti početnějších rodin, kdy spolu trávily čas děti různého věku, takto si vytvářely sociální vazby vzájemné pomoci i motivace a zvykaly si na potřeby toho druhého. Dnešní málopočetné rodiny nemohou dát dětem dostatek příležitostí k získání podobné zkušenosti jako v dobách, kdy spolu žily tři až čtyři generace a počet sourozenců byl vysoký. Smíšenými třídami vytváříme podmínky pro rozvoj přirozené socializace dětí. Čím je větší věkový rozdíl mezi dětmi, tím bohatší a pestřejší jsou kontakty mezi nimi, tím více sociálních rolí a strategií si mohou osvojit, tím více příležitostí mají k přirozené nápodobě, k rozvoji jazyka a komunikace.

SONY DSCPři skladbě jídelníčku vycházíme ze zásad zdravého stravování. Vždy chceme dětem nabídnout čerstvé, pestré a zároveň zdravé jídlo, které jim prostě bude chutnat, aniž bychom je museli nutit. Každé dítě ve školce začíná svůj den přesnídávkou. Pak následuje oběd a odpoledne buď jedna svačinka nebo dvě, podle toho, jak je dítě ve školce dlouho. Samozřejmě dohlížíme na to, aby děti dodržovaly pitný režim.