Zápis a ceník

Standardní výše příspěvku rodičů činí 9990 Kč/měsíc (12 měsíců). Zahrnuje docházku s rozšířenou otevírací dobou a individualizovaným přístupem za pomocí nadstandardního počtu pedagogů, jazykovou výuku, logopedii, služby psychologa, kroužky, stravné za obědy a 2 svačiny denně. Zahrnuje úhradu cestovného a vstupného na pravidelné akce (kulturní akce, výstavy, přírodovědné akce), úhradu lyžařského kurzu, bruslařského kurzu v létě i zimě, tenisového a plaveckého kurzu a dalších kurzů. Součástí je také pořádání narozeninových oslav a jiných aktivit. V rámci uvedeného příspěvku pak jsou zahrnuty pravidelné několikadenní pobyty dětí v relaxačních a lázeňských zařízeních v přilehlých horských střediscích.

Součástí příspěvku je platba stravného a jiného občerstvení na všech akcích. Dále příspěvek zahrnuje pomůcky, sešity, kancelářské vybavení pro vaše děti. Vaše dítě bude mít k dispozici pravidelné návštěvy psychologa, logopeda a služby vysokoškolského centra CEMNAS, které je členem skupiny PRIGO, a soustřeďuje se na práci s mimořádně nadanými jedinci.

Žádné další platby spojené s námi pořádanými aktivitami a s docházkou do naší školky nebudou vyžadovány. Nabízíme služby ALL INCLUSIVE zahrnující v uvedeném příspěvku veškeré výdaje. Vaše dítě získá po celou docházku českou i rozšířenou jazykovou výuku a individuální přístup ve školce podporující vztah k přírodě a technice.

Orientační struktura využití příspěvku rodičů je následující:

2990 Kč/měsíc

Školné zahrnující individualizovanou možnost organizace s cca 1 učitelkou na 6 dětí, možnost specializovaného učitele angličtiny, psychologa, logopeda, pracovníka centra s nadanými dětmi apod.

990 Kč/měsíc

Specializované kroužky

1990 Kč/měsíc

Stravné (obědy, svačinky, stravné na specializovaných akcích)

990 Kč/měsíc

Kulturní akce a výstavy, přírodovědné akce

1990 Kč/měsíc

Speciální kurzy (lyžařský, plavecký, tenisový, letní a zimní bruslařský, externí pobytové akce a jiné)

950 Kč/měsíc

Ostatní výdaje (kancelářský materiál, nadstandardní výukové materiály, apod.)

 

S ohledem na zajištění organizace a efektivity fungování školky, není možno hradit pouze některé z uvedených částí příspěvku rodičů.

Otevírací doba je nadstandardní, dle domluvy, avšak minimálně od 7.30 do 17.00 hodin.

 

Zápis a den otevřených dveří

Zápis do Mateřské školy PRIGO již proběhl. Individuální zápis si můžete domluvit s manažerkou mateřské školy Ing. Lindou Foltýnovou, DiS. na telefonním čísle +420 733 651 644 nebo emailu skolka@prigo.cz.

Přihlášku naleznete ke stažení zde.

Den otevřených dveří již proběhl.

Můžete se na nás kdykoliv přijít podívat nebo si domluvit individuální schůzku na tel. čísle +420 733 651 644.

 

Co potřebuje malý tučňáček k nástupu do školky?

1. Kopii zdravotního průkazu.
2. Náhradní oblečení, spodní prádlo, pyžamko, papučky a kartáček na zuby.