PRIGO Chytrá školka. Každá naše holčička nebo chlapeček obdrží iPad pro výuku i domov!!

PRIGO je školkou pro život, jaký bude. Naše děti se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní děti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Ve školce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj přenositelných kompetencí.

Soustřeďujeme se také na využívání moderních technologií. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme přiměřeným způsobem při edukační činnosti v naší školce. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.

Od školního roku 2021/2022 obdrží všechny děti v naší školce, stejně jako jejich učitelky, iPad. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví dítěte/rodiče za symbolickou nebo zůstatkovou cenu.

Podívejte se na video, jak využíváme iPad ve výuce

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO