Podpora SMO

TUČŇÁKOVA ŠKOLKA je mezinárodní anglicko-českou školkou. Bilingvní, anglicko-česká výuka je vedena také rodilými mluvčími, díky čemuž si děti, jejichž rodným jazykem je čeština, přirozenou cestou osvojují anglický jazyk. Naši činnost opakovaně podporuje Statutární město Ostrava (SMO) v rámci Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO. Za uvedenou neocenitelnou podporu Ostravě velice děkujeme.