PriorityGO

Školy PRIGO vycházejí z unikátního přístupu PriorityGO, který je chráněn ochrannou známkou. Jedná se o kombinaci individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. V jeho rámci se školy PRIGO zaměřují nejen na teoretickou výchovu, ale zejména na uplatnitelnost absolventů v dalším životě. Důraz je kladen na kulturní tradice vzdělávání v našem prostoru a zejména na vysokou kvalitu výuky s upřednostněním rozvoje faktických schopností před formalizovaným dosažením kvalifikačního rámce.

Filozofie škol PRIGO je tedy jasně daná a neustále se dynamicky přizpůsobuje vývoji společnosti. Víme, koho vzděláváme a jak ho vychováváme. Stejně jako naši žáci i studenti, i my děláme chyby, ze kterých se snažíme poučit. Zároveň se učíme od nejlepších. Spolupracujeme s více než dvacítkou zahraničních škol z USA, Velké Británie, Německa, Francie a dalších zemí, a to nejen v podobě mobilit, ale zejména sdílením příkladů dobré praxe.

Více o PriorityGO naleznete zde.